Service og Support

Vårt kundeservice senter kan hjelpe til med det meste når det gjelder plastkort og informasjon om våre tjenester og produkter. Kundeservice kan gi generell informasjon og veiledning rundt produkter og utstyr for plastkortpersonalisering.

Kundeservice løser også små og store oppdrag tilknyttet daglige oppgaver, programvare, drift, installasjon, funksjon- og service av maskiner og utstyr.
Det meste lar seg løse over telefon med god veiledning og informasjon slik at kunden kan utføre det meste selv. Enkelt og effektivt for begge parter.
Dersom kunden ønsker det kan kundeservice sende en av våre dyktige teknikere for serviceoppdrag ved behov.

Kundeservice ivaretar også alle faste serviceavtaler med bedrifter, idrettslag, organisasjoner og foreninger. En serviceavtale er ideell for bedrifter og organisasjoner hvor kortprinter/ID-systemet er viktig for virksomheten, og hvor man er opptatt av at dette ivaretas på aller beste måte og fungerer som det skal til enhver tid. En slik avtale kan være den beste forsikringen for at alt utstyr blir vedlikeholdt optimalt. En serviceavtale er en trygghet for virksomheten, slik at det også blir lettere å holde oversikt og kontroll.

Alle bedrifter er forskjellige og har ulike behov, og hvilken elementer som skal inkluderes i en serviceavtale avhenger av flere faktorer.
I samarbeid med kunden kan vi skreddersy behovet og gi et forslag til en gunstig serviceavtale.

Ta kontakt for en konkurransedyktig pris på plastkort printer eller bare plastkort!

Omfattende tekniske spørsmål kan være enklest og ta per telefon.
Ved stor pågang på telefon anbefaler vi kunder til og sende e-post.

Support/kundeservice: (+47) 986 12 777
E-post kundeservice: kundeservice@pvckort.no